Kabel dimensionering er vigtigt! da den forkerte kabel dimension eller dårlige forbindelser giver et stort energitab, og i værste fald kan være skyd i brand!
Kabelberegneren er en hjælp til dig, for at gøre det nemt at udregne det korrekte tværsnits areal også kaldet kvadrat eller kabel dimension.
Det anbefales at holde spændingsfaldet under 2%. dette er især vigtigt hvis kablet er indbygget i vægge, gulve eller loftet
batterispændingen ved 12v er typisk 12.8 og ved 24v typisk 25,6v
Kender du ikke ampere forbruget, kan denne udregnes ved at tage forbruget (Watt) og dividere med spndingen (Volt)
Sikringsstørrelsen anbefales til at være 10% større end forbruget og monteret så tæt på batteriet eller starten på kablet som muligt.
Solcelle størrelse:
Vejledende beregner hvor det samlede forbrug og timer skrives ind. og som regner en ca. størrelse på et solcelle anlæg ud.
Det gennemsnitlige antal timer med sol om dagen er i Danmark 7.5 timer ( kun sommer).  4.5 timer (hel års)

Batteri kapacitets beregner:

Indtast hvor mange dage der skal være strøm til uden opladning fra solen.

Batteri kapaciteten bliver hurtigt meget stor, og det anbefales derfor at have strøm til to dage, og at have mere end blot solen som strøm kilde. Det optimale er 2 til 3 kilder til strøm. eksempelvis bilens egen generator, eller oplader så der er mulighed for landstrøm. ( den sidst nævnte er ofte ikke nødvendigt ved andet end længere tids stilstand).